Welkom Groepen Agenda Reserveren Webwinkel Sponsors Voor leden Contact

Iedereen die activiteiten verricht binnen JOP doet dit als hobby. Niemand krijgt voor diensten betaald. Manon, Marrit en Jiska niet, het bestuur niet, de spelers niet, de mensen van de decorbouw niet, het licht en geluid niet. Dit hoort eigenlijk bij een vereniging, maar bij theater is dit lang niet altijd het geval.


Daarnaast vinden wij dat JOP toegankelijk moet zijn voor iedereen. Ieder cast-lid draagt op dit moment bij aan de huur van de oefenruimte en een klein bedragje als bijdrage in de productiekosten van JOP.


Er is natuurlijk meer nodig om JOP op de been te houden. Tijdens openbare voorstellingen verkopen wij toegangs-bewijzen, wij verdienen als JOP iets aan de verkoop van CD’s, organiseren soms een sponsor actie, enz, enz. Alles heeft tot doel de wekelijke repetities en de producties mogelijk te maken. Wij, als JOP kunnen genieten van alle voorbereiding, het spel en de zang en u ontvangt zo af en toe een fantastische voorstelling en kunt genieten als publiek.


JOP is dan ook blij met elke gift of sponsoring van diensten. Wilt en kunt u ons helpen met een financiële bijdrage dan zien wij uw donatie graag tegemoet op onze bankrekening 1625.08.743 t.n.v. JOP te Steggerda, o.v.v. ‘Donatie voor JOP’.


Heeft u een bedrijf? Dan maken we natuurlijk graag een sponsor-factuur voor u klaar. Neem dan even contact op met: voorzitter@jongerenopplanken.nl


Wilt en kunt u op een andere wijze sponsoren, neem dan contact met ons op. Zo sponsort Bekijx Multimedia deze website, de fotografie voor JOP, de videoregistraties van de voorstellingen en het grafisch ontwerp van promotie-materialen. SoudT sponsort apparatuur en mankracht voor het geluid tijdens onze voorstellingen en maakt onze audio-opnamen voor de cd’s. Copyshop Wolvega steunt ons financieel in de vorm van een korting op foto kopieerwerk.


JOP staat als vereniging ingeschreven in het handelsregister van de KvK Noord -Nederland onder nummer 53600746 en is niet BTW-plichtig.    

Onze hoofd-sponsors

Bekijx Multimedia:


Fotografie | Videografie | Webdesign

en Grafische vormgeving (DTP)


SoundT:


Audioregistraties | Zaalversterking

en eigen nummers opnemen.